Aktiva Ungdomar

"Ge alla samma rätt till en aktiv ungdom"

Derby Universitys syfte:

Att få så många ungdomar som möjligt att vara aktiva så länge som möjligt under skolåren och skapa gemenskap och integration utanför skolmiljön.

Inget skulle göra oss gladare om fler klubbar kopierar vårt koncept - på det sättet ger vi fler ungdomar en bättre start i livet. 

MOTPOL TILL TIDIG ELITSATSNING

Derby University är skapat av ledarna till fotbollslaget P08 i klubben BK Derby i Linköping. Vi såg ett problem med att andra lag fick lägga ner när de förlorade spelare till akademilag med elitsatsning. De kvarvarande ungdomarna tappade sugen och många unga slutar tyvärr helt med sportaktiviteter. Klubben BK Derby sysslar med breddfotboll och genom Derby University skapar vi en gemenskap och sammanhållning även utanför fotbollsplanen.


Projektet startades 2021 och har hitintills fallit väl ut. Vi har provat många andra sporter, haft spännande föreläsningar och träffat olika yrkesgrupper runt fotbollen.


En grundläggande del i Derby Universitys arbete är att ge alla samma möjlighet, oavsett socioekonomisk bakgrund. Därför är alla aktiviteter alltid gratis. För att lösa kostnader för föreläsare och lokaler har vi fått ekonomiskt stöd från ett antal organisationer samt samarbete med sponsorer som delar vår övertygelse om föreningslivets fantastiska möjlighet att skapa naturlig integration och hälsosammare ungdomar. Vill ni veta mer, stötta oss eller kopiera vårt koncept finns mer info via länken. Ni kan även kontakta oss ledare så beskriver vi vårt ideella arbete.

DERBY UNIVERSITY STÖDS AV: